PROJEKTY UNIJNE

 

Kornelia Krompiec Firma Handlowa NELA- ONE
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Innowacyjna technologia łączenia podkładów ze sklejki na potrzeby
drewnianych podłóg warstwowych klasy Premium.”

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1502/18

 

III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2. Wsparcie Wdrożeń wyników prac B + R,
Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na Innowacje Technologiczne
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 30.09.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 450 000,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie w firmie NELA-ONE innowacji technologicznej w postaci nowej metody produkcji podkładów pod lamele dębowe podłóg klasy Premium i nowych produktów w postaci trwałych podkładów ze sklejki łączonej na zakładkę.

Projekt dotyczy inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej nowej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów w postaci podkładów ze sklejki które stanowią bazę dla warstwowych podłóg klasy Premium.

 

  

 

NELA-ONE Kornelia Krompiec
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Automatyzacja procesu produkcji drewnianej mozaiki kasetonowej w firmie NELA-ONE.”
Nr projektu: RPOP.02.01.03-16-0014/17

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2018 r. – 30.11.2019 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 210 300,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 435 500,00 PLN

Celem głównym projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji drewnianej mozaiki kasetonowej na stworzonej automatycznej linii do produkcji kasetonów, co pozwoli umocnić pozycję konkurencyjną Wnioskodawcy. Poprzez realizację projektu firma zamierza otworzyć i kompletnie wyposażyć nowy zakład produkcyjny na terenie przygranicznym, specjalizujący się w produkcji drewnianej mozaiki kasetonowej.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie NELA-ONE Kornelia Krompiec przez inwestycję w nowe maszyny i urządzenia przewidziane w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia. Efektami bezpośrednimi realizacji inwestycji będzie otwarcie nowego zakładu produkcyjnego na terenie przygranicznym, jego pełne wyposażenie oraz zaangażowanie środków własnych w realizację projektu.

 

 

  

 

Kornelia Krompiec Firma Handlowa NELA- ONE
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji mozaik kasetonowych w firmie NELA ONE”
POIR.03.02.02-00-0287/16

 

III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2. Wsparcie Wdrożeń wyników prac B + R,
Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na Innowacje Technologiczne
Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. - 30.11.2016 r.
Całkowita wartość projektu: 600 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 270 000,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie w firmie NELA-ONE innowacji technologicznej w postaci nowej metody produkcji drewnianych mozaik kasetonowych poprzez zakup rzeczowych aktywów trwałych. Aktywa te umożliwią powstanie linii technologicznej pozwalającej na wdrożenie nieopatentowanej wiedzy technicznej w postaci produkcji mozaik kasetonowych z wykorzystaniem klejenia i prasowania poszczególnych elementów.

 

  

 

Kornelia Krompiec Firma Handlowa NELA- ONE
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wzmocnienie działań eksportowych w firmie NELA - ONE” RPOP.02.04.00-16-009/15

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2015 r. - 31.12.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 472 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 330 400,00 PLN

Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy. Zaplanowane w ramach projektu zadania ukierunkowane będą na wzmocnienie pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz na wprowadzenie produktów firmy na nowe rynki zagraniczne: Belgii, Irlandii, Danii, Litwy i Czech.
Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 36 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.

 


 

 

 

Firma NELA-ONE realizuje projekt w ramach POIG 2007-2013
Paszportu do Eksportu Działanie 6.1. tj. Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu. W ramach niniejszego projektu realizowane są targi zagraniczne, materiały promocyjne firmy i szerokie spektrum działań mających na celu rozwój sprzedaży eksportowej w firmie NELA-ONE. Dzięki środkom unijnym firma promować będzie swoje produkty m.in. na targach Domotex w Hanoverze, Vakdagen Parket w Utrechcie. Firma organizuje wiele wyjazdów zagranicznych w celu pozyskania nowych klientów i rozwoju sprzedaży eksportowej.

 

 

 

 

Nela-One jest firmą dynamicznie rozwijającą się. Dzięki ambicji oraz aspiracji jakie posiadamy stale powiększamy nasz asortyment i wdrażamy nowe technologie.

Witryna www.nela-one.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij