Projekty

 

Kornelia Krompiec Firma Handlowa NELA- ONE
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji mozaik kasetonowych w firmie NELA ONE”
POIR.03.02.02-00-0287/16

 

III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2. Wsparcie Wdrożeń wyników prac B + R,
Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na Innowacje Technologiczne
Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. - 30.11.2016 r.
Całkowita wartość projektu: 600 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 270 000,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie w firmie NELA-ONE innowacji technologicznej w postaci nowej metody produkcji drewnianych mozaik kasetonowych poprzez zakup rzeczowych aktywów trwałych. Aktywa te umożliwią powstanie linii technologicznej pozwalającej na wdrożenie nieopatentowanej wiedzy technicznej w postaci produkcji mozaik kasetonowych z wykorzystaniem klejenia i prasowania poszczególnych elementów.

 

  

 

Kornelia Krompiec Firma Handlowa NELA- ONE
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wzmocnienie działań eksportowych w firmie NELA - ONE” RPOP.02.04.00-16-009/15

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2015 r. - 31.12.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 472 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 330 400,00 PLN

Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy. Zaplanowane w ramach projektu zadania ukierunkowane będą na wzmocnienie pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz na wprowadzenie produktów firmy na nowe rynki zagraniczne: Belgii, Irlandii, Danii, Litwy i Czech.
Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 36 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.

 


 

 

 

Firma NELA-ONE realizuje projekt w ramach POIG 2007-2013
Paszportu do Eksportu Działanie 6.1. tj. Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu. W ramach niniejszego projektu realizowane są targi zagraniczne, materiały promocyjne firmy i szerokie spektrum działań mających na celu rozwój sprzedaży eksportowej w firmie NELA-ONE. Dzięki środkom unijnym firma promować będzie swoje produkty m.in. na targach Domotex w Hanoverze, Vakdagen Parket w Utrechcie. Firma organizuje wiele wyjazdów zagranicznych w celu pozyskania nowych klientów i rozwoju sprzedaży eksportowej.

 

 

 

Nela-One jest firmą dynamicznie rozwijającą się. Dzięki ambicji oraz aspiracji jakie posiadamy stale powiększamy nasz asortyment i wdrażamy nowe technologie.

Witryna www.nela-one.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij